Financiële planning voor senioren

Financiële planning

Het kan zijn dat u van de overheid een uitkering krijgt in de vorm van de Algemene Ouderdomswet (AOW) of u gaat over een aantal jaar AOW ontvangen. Maar denk ook aan uw pensioen of lijfrentekapitaal dat u door de jaren heen trouw heeft opgebouwd en na uw werkzame leven wilt gaan aanspreken.

Het is echter niet altijd duidelijk wat al dat sparen nu daadwerkelijk opgeleverd heeft en hoeveel u precies kunt besteden. Als gediplomeerd financieel planner kan ik precies in kaart brengen hoe uw inkomen en vermogensontwikkeling er in de toekomst uit kan zien.

Nalatenschapsplanning
Het is goed om nu al stil te staan bij een plan, waardoor uw vermogen zo goedkoop mogelijk overgaat van de ene generatie op de volgende generatie. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden om toekomstige erfbelasting te besparen. Het regelen van de nalatenschap (ook wel estate planning genoemd) kan samenhangen met het testament. Daarom werk ik samen met mijn partner notaris Mr. Remco van der Kuijp te Strijen bij het opstellen van een persoonlijk nalatenschapsplan. Eén doel staat hier voorop: het behalen van uw persoonlijke doelstelling.

Levenstestament
Notarissen adviseren u om een levenstestament op te stellen, maar is dat nu echt nodig? Of het nodig is, weten we pas achteraf, bij overlijden. Als voorzorgsmaatregel kan een levenstestament in ieder geval zinvol zijn. De term 'levenstestament' is eigenlijk ongelukkig. U legt er immers niet uw laatste wil in vast, maar wél hoe u uw leven wilt voortzetten wanneer u dat zelf niet meer (goed) kunt aangeven. In een levenstestament kunt u een aantal zaken regelen, grofweg: materiële en immateriële zaken (zaken die met geld/waarde te maken hebben en dingen die met het leven te maken hebben). In het levenstestament kunt u ook opnemen dat er namens u geschonken mag worden wanneer u dat zelf niet meer kunt. U kunt zelfs opnemen dat, wanneer u zorg ontvangt waar de eigen bijdrage mede gebaseerd is op uw vermogen, er dan geschonken mag worden tot bijvoorbeeld de vrijstelling box 3. Daarmee voorkomt u de hogere eigen zorgbijdrage.

Het levenstestament is ook geschikt om uw inboedel te verdelen wanneer u bijvoorbeeld wordt opgenomen in een verpleeghuis en uw huis leeg moet. Mocht u stukken per testament gelegateerd hebben, dan kunt u dit in een levenstestament ook doen. de stukken komen dan bij de persoon terecht die u het gunt.

In samenwerking met mijn partner notaris Mr. Remco van der Kuijp van Molenaar & Van der Kuijp Notariaat Strijen kan ik voor u een levenstestament op laten maken. Voor u een geruststellend idee want wanneer u het zelf niet meer kunt, blijft u toch de regisseur van uw eigen leven.

Mijn tarieven (alle bedragen zijn inclusief BTW)

  • Algemeen uurtarief: € 37,50
  • Kwartaalabonnement met bezoek: € 211,75
  • Standaard aangifte inkomstenbelasting: € 69,50

Mijn contactgegevens

Constante Financiële Dienstverlening
Kwikstaart 7
3281 RB  Numansdorp

Neem telefonisch contact met mij op via telefoonnummer 06-12 58 68 96, stuur een e-mail naar k.barendregt2@upcmail.nl of vul het formulier hiernaast in.

Stel mij een vraag

Versturen

Kwikstaart 7, 3281 RB Numansdorp| 06 - 12 58 68 96 | k.barendregt2@upcmail.nl